ადმინისტრაცია

ქეთევან მამალაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ტელ: +995 577 992 993;

ელ.ფოსტა: pr@buckswood.ge

ნინო გალოგრე - ლოჯისტიკისა და ფინანსურ საქმეთა მენეჯერი

ელ.ფოსტა: finance@buckswood.ge

მაია მორჩაძე - აკადემიურ საქმეთა ადმინისტრატორი

ელ.ფოსტა: admission@buckswood.ge

არჩილ მამულია - სკოლის იურისტი

ელ.ფოსტა: lawyer@buckswood.ge