აკადემიური კალენდარი

I სემესტრი

 • საგაკვეთილო პროცესი: 18 სექტემბერი - 29 დეკემბერი (15 სასწავლო კვირა);
 • შემაჯამებელი წერების პერიოდი: 18 - 29 დეკემბერი;
 • გადაბარების გამოცდები: 1618 იანვარი.

II სემესტრი

 • საგაკვეთილო პროცესი: 29იანვარი - 15 ივნისი (19 სასწავლო კვირა)
 • საგამოცდო/შემაჯამებელი წერების პერიოდი: 4 ივნისი - 15 ივნისი (2 კვირა);
 • განმეორებითი/გადაბარების გამოცდები: 16 – 20 ივლისი.

არდადეგები

 • საახალწლო: 30 დეკემბერი - 28 იანვარი
 • სააღდგომო: 31 მარტი – 9 აპრილი
 • საზაფხულო: 16 ივნისი - 16 სექტემბერი

დასვენების დღეები:

 • 23 ნოემბერი - გიორგობა;
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

მშობელთა ღია კარის დღეები

 • 28 ოქტომბერი;
 • 9 დეკემბერი;
 • 17 მარტი;
 • 19 მაისი.

საახალწლო წვეულება

 • 29-30 დეკემბერი

სპორტისა და დაჯილდოების დღე

 • 1-2 ივნისი

დაწყებითი სკოლის შემაჯამებელი ღონისძიება

 • 16 ივნისი

სხვა სასკოლო ღონისძიებები

 • 27 ოქტომბერი - ჰელოუინის წვეულება;
 • 20 აპრილი - დედამიწის დღე (22 აპრილის ნაცვლად).