საშუალო საფეხური

ბაქსვუდის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროგრამა ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას და მოიცავს რიგ საგნობრივ მიმართულებებში გაძლიერებულ სწავლებას და გამორჩეულ სტანდარტს სთავაზობს თავის მოსწავლეებს.

ბაქსვუდის უმაღლეს სკოლაში ისწავლება შემდეგი საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
 2. მათემატიკა;
 3. ლოგიკა და ზოგადი უნარ–ჩვევები;
 4. ინგლისური ენა და ლიტერატურა;
 5. არჩევითი უცხოური ენა (რუსული, ფრანგული, გერმანული ან ესპანური);
 6. ისტორია;
 7. ბუნებისმეტყველება;
 8. ბუნების საინტერესო მოვლენები (ფიზიკის პრაქტიკული შესავალი კურსი);
 9. გეოგრაფია;
 10. ფიზიკა;
 11. ქიმია;
 12. ბიოლოგია;
 13. კომპიუტერული ტექნოლოგიები;
 14. ხელოვნება;
 15. სამოქალაქო განათლება;
 16. სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 17. საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;
 18. სპორტი.