ვენერა ანთიძე

ვენერა ანთიძე

ისტორიკოსი, ისტორიის პედაგოგი

1985 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბისილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი.

უნივერსიტეტის დასრულებისთანავე მუშაობა დაიწყო თბილისის 30-ე საშაულო სკოლაში, ისტორიის პედაგოგად.

2000-2008 წწ-ში მუშაობდა საქართველოს საინჟინრო-ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში, უფროს მასწავლებლად. პარალელურად ასწავლიდა სკოლა-პანსიონ ,,მომავალში’’ და 22-ე საშუალო სკოლასთან არსებულ კერძო სკოლა ,,მერმისში’’.

სერტიფიცირებულია ჩაბარებული აქვს როგორც საგნობრივი გამოცდა, ასევე პროფესიულ უნარები.

2010 წლიდან ვენერა ანთიძე ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა - თბილისის ისტორიის მასწავლებელია.