სასარგებლო ბმულები

www.mes.gov.ge - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

www.naec.ge - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

www.tpdc.ge – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

www.eqe.ge - განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი

www.mastsavlebeli.ge - ინტერნეტ გაზეთი პედაგოგებისათვის

www.knowledge.ge – საერთაშორისო საგანმანათლებლო ინტერნეტ გზამკვლევი

skoool.emis.ge – სასწავლო პროგრამების ელექტრონული ბაზა

www.emis.ge – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

www.rustaveli.org.ge – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

www.esida.ge – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

www.britishcouncil.org/geo/ge – ბრიტანეთის საბჭო

www.ihtbilisi.ge - საერთაშორისო სახლი

www.cambridgeenglish.org – კემბრიჯის გამოცდების საერთაშორისო ცენტრი