ბაქსვუდისა და კომაროვის სკოლის თანამშრომლობის მემორანდუმი
bg bg

ბაქსვუდისა და კომაროვის სკოლის თანამშრომლობის მემორანდუმი

ბაქსვუდისა და კომაროვის სკოლებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში ბაქსვუდში კომაროვის მათემატიკის, ხოლო კომაროვის სკოლა-პანსიონში ბაქსვუდის ინგლისური ენის სწავლების მოდულები იფუნქციონირებს. 

თანამშრომლობის მიზანია რესურსებისა და ძლიერი მხარეების გაზიარების გზით ორივე სკოლის მოსწავლეთათვის დამატებითი შესაძლებლობების შექმნა, დასახელებული მიმართულებებით სწავლა-სწავლების ხარისხის გაძლიერება და ახალი საგანმანათლებლო სერვისების განვითარება.

ბაქსვუდისა და კომაროვის სკოლის თანამშრომლობის მემორანდუმი
ბაქსვუდისა და კომაროვის სკოლის თანამშრომლობის მემორანდუმი

თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებებია:

1. ინგლისური ენისა და მათემატიკის სწავლების მეთოდოლოგიის, რესურსებისა და გამოცდილების გაზიარება;

2. შესაბამის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;

3. ბაქსვუდის სკოლის მხრიდან კომაროვის სკოლის მოსწავლეთა კონკრეტულ ჯგუფებში/კლასებში ინგლისური ენის სწავლების წარმართვა, პერიოდული შეფასება და მონიტორინგი;

4. კომაროვის სკოლის მხრიდან ბაქსვუდის სკოლის მოსწავლეთა კონკრეტულ ჯგუფებში/კლასებში მათემატიკის სწავლების წარმართვა, პერიოდული შეფასება და მონიტორინგი;

5. ერთობლივი წრეების, კურსების, კონკურსებისა და საშაბათო სკოლების ორგანიზება;

6. ერთობლივი ზამთრისა და საზაფხულო პროგრამების განხორციელება;

7. შესაბამის საერთაშორისო პროგრამებში - ოლიმპიადებში, კონფერენციებში, ფესტივალებსა და კულტურულ ტურებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ზრდის ხელშეწყობა და კოორდინაცია.