სწავლა ბაქსვუდში
bg bg

სწავლა ბაქსვუდში

ბაქსვუდის სკოლა წყნეთის ფილიალში ახორციელებს სრულ ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც მოიცავს დაწყებით (I-VI),  საბაზო (VII -IX) და საშუალო საფეხურებს (X-XII), ხოლო გელოვანის ფილიალში, 2023-2024 სასწავლო წლისათვის ახორციელებს დაწყებითი  (I-VI) და საბაზო (VII -IX) საფეხურების პროგრამებს. 


ბაქსვუდის სკოლის სასწავლო დღე 9:30 საათიდან 17:00 საათამდე გრძელდება და მოიცავს როგორც საგაკვეთილო პროცესს, ასევე, კვების შესვენებებს, გახანგრძლივებულ პროგრამასა და დამატებით აქტივობებს.

სწავლა ბაქსვუდში
სწავლა ბაქსვუდში

ბაქსვუდის სკოლის თითოეული მოსწავლე სარგებლობს სერვისების გაერთიანებული პაკეტით:

  • კვება (დაწყებითი საფეხურისათვის - ორჯერადად, ხოლო უფროსკლასელებისათვის ერთჯერადად);
  • გახანგრძლივებული პროგრამა (მეცადინეობის დრო და საკონსულტაციო საათი საგნის მასწავლებელთან);
  • თემატური ექსკურსიები.

სურვილისამებრ შეგიძლიათ ისარგებლოთ დამატებით ტრანსპორტირების სერვისით.